Morakniv

I över 400 år har Morakniv tillverkat gedigna, vassa knivar som kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet. Alla knivar tillverkas enligt tradition i deras fabrik i Östnor utanför Mora, där Frost-Erik Erson år 1891 påbörjade resan till vad som idag är Morakniv. Att alla knivar tillverkas på ett och samma ställe har sina fördelar. Det innebär till exempel att produktionen är fullt kontrollerad, vilket tillåter noggrant fokus på kvalitet.

För att minimera produktionens miljöpåverkan ser Morakniv till att ta vara på allt material i så stor utsträckning som möjligt, samt utvärdera processen och applicera större miljöfokus på områden som kan effektiviseras. Ett effektivitetstänk har sedan start funnits hos Morakniv, då överblivet trä gjordes om till bland annat handtag. Att ta till vara på, effektivisera och förbättra produktionen ur en miljöaspekt, är något som Morakniv kontinuerligt arbetar för. Idag ligger miljöfokuset mest på att prioritera förnyelsebara material, vilket kommer ta miljöarbetet till en helt ny nivå.

Laddar…